Ústavní soud se vyjádřil ke vztahu přípustnosti civilního dovolání a ústavní stížnosti po novele OSŘ

18.04.2013

Ústavní soud, Brno, 18. dubna 2013, TZ 20/13

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vydal jako soudce zpravodaj ve věci sp. zn. III. ÚS 772/13 usnesení, v němž byly vyloženy podmínky posouzení přípustnosti a včasnosti ústavní stížnosti v návaznosti na účinnost novely Občanského soudního řádu a zákona o Ústavním soudu č. 404/2012 Sb., která od 1. 1. 2013 změnila pojetí přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení. V usnesení se uvádí, že jakákoliv námitka spočívající v tvrzení o porušení ústavně zaručených základních práv a svobod rozhodnutím či postupem odvolacího soudu je uplatnitelná nejprve v dovolacím řízení, neboť je otázkou právního posouzení věci.

Toto judikatorně zásadní usnesení bude se souhlasem pléna Ústavního soudu publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení.

Text usnesení je nyní rovněž ke stažení v databázi NALUS pod uvedenou spisovou značkou.

Ivo Pospíšil

generální sekretář Ústavního soudu