Ústavní soud Srbska v Brně

13.04.2010

Na krátkou pracovní návštěvu Ústavního soudu České republiky přijela

delegace Ústavního soudu Srbské republiky, vedená jeho předsedkyní, paní

Bosou Nenadič. Cílem jejího setkání s českými kolegy bylo navázání užší

spolupráce obou soudů a především odborná diskuse nad tématy, která oba

soudy spojují. Český i srbský Ústavní soud totiž při své činnosti

navazují na bohaté tradice ústavního soudnictví v obou zemích, a není

jistě bez zajímavosti, že Ústavní soud Srbska funguje nepřetržitě již od

roku 1963. V souvislosti s reformou soudnictví, která se v Srbsku nyní

odehrává, se soudci podrobně věnovali komparaci transformačních systému

justice a mechanismu jmenování soudců, přičemž poznatky z české justiční

reformy po roce 1989 byly pro srbské hosty velmi zajímavé. Neméně

obsáhlá byla diskuse nad posláním, možnostmi a dalším vývojem institutu

ústavní stížnosti v obou zemích, neboť jak český, tak i srbský Ústavní

soud čelí značnému množství podání k individuální ochraně ústavně

zaručených práv a svobod. V samém závěru jednání pak soudci Ústavního

soudu České republiky vyzdvihli skutečnost, že stávající personální

složení Ústavního soudu Srbska je tvořeno ze dvou třetin ženami.

Ústavní soud Srbska v Brně

 FOTO: Jan Symon