Ústavní soud zahajuje období rozsáhlejších rekonstrukcí svého sídla: nyní vrací sochařské výzdobě budovy původní historický výraz

24.10.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 75/14

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2014 bude na budovu Ústavního soudu za pomocí těžké techniky navrácena sochařská výzdoba, která byla sňata v průběhu letošního léta a podrobena náročným restaurátorským pracím.

Po průzkumu rozsahu poškození původních soch a zvážení možností jejich uvedení do původního stavu zvolil Ústavní soud jako investor v souladu se stanovisky orgánů památkové péče variantu výroby tzv. výdusků a nahrazení původních soch jejich kopiemi. Na fasádu se tak po náročné restaurátorské práci vrací sice kopie originálů, ale ve výraze, který věrně respektuje originální modelaci. Původní sochy, které byly z fasády sídla Ústavního soudu sňaty, budou po dalším detailním restaurování uloženy a posléze vystaveny v interiérech Ústavního soudu.

Budova kdysi Zemského sněmu byla postavena na nově budované brněnské okružní třídě v letech 1875 - 1878. Autory projektu byli Anton Hefft a Robert Raschka. Bohatou sochařskou výzdobu atik jižního a severního centrálního rizalitu provedl vídeňský sochař Josef Schönfeld a brněnský umělec Josef Tomola. První je autorem šesti alegorií na fasádě z ulice Joštova, druhý podle předešlé strany dokončil výzdobu na fasádě do Žerotínova náměstí. Alegorické ženské sochy představují: Básnictví, Mír, Zákonodárství, Štěstí, Vlastenectví, Vědu. Jsou zhotoveny z velmi jemnozrnného měkkého eggenburského vápence bez dalších přísad (chemicky jde o čisté vápno). Kámen je velmi vhodný pro sochařské opracování, ale jeho použití v exteriéru je problematické., neboť ve velmi krátké době dochází ke zvětrávání a rozpadu horniny.

V květnu roku 1954 byly figury poškozeny vichřicí, kdy odpadly části soch na ulici, a zbytek uvolněných prvků byl demontován. Oprava byla provedena v následujícím roce, avšak došlo ke zjednodušení modelací a po výtvarné stránce již doplňky nerespektovaly původní originál. Další oprava proběhla v rámci komplexní rekonstrukce budovy v 70. a 80. letech 20. století, kdy původní kámen i všechny doplňky byly přetřeny novým neprodyšným fasádním nátěrem.

Během několika posledních let se na sochách začaly objevovat praskliny a postupně odpadávaly části modelace. Bylo tedy přistoupeno k provizorní ochraně sítěmi, které měly zabránit pádu kusů soch na chodník. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu bylo v letošním roce přistoupeno ke komplexní obnově všech dvanácti figur. Pro zhotovení kvalitních kopií originálních soch bylo přistoupeno k náročné revizi všech druhotných doplňků a úpravě modelace dle autorských vzorů Josefa Schönfelda, jehož sochařské dílo je bohatě zastoupeno na vídeňských budovách, zejména byly jako vzory zpracování využity sochy z balkonu budovy vídeňského Ringtheatru.

Oprava soch představuje první fázi celkové rekonstrukce a obnovy fasády sídla Ústavního soudu, která proběhne v následujícím roce, společně s plánovanou obnovou interiérů budovy.

Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu