Ústavní soud zamítl návrh na zrušení karenční doby

10.05.2012

Ústavní soud, Brno, 10. května 2012 (TZ 16/12)

Ústavní soud konstatoval, že zákonné

zakotvení třídenní karenční doby spojené současně s osvobozením

zaměstnanců od povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění a na

státní politiku zaměstnanosti, není protiústavním omezením práva na

hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci garantovaného ustanovením

čl. 30 odst. 1 Listiny. Z uvedeného důvodu zamítl návrh skupiny

poslanců, který navrhoval zrušení zákonů, podle kterých lidé v prvních

třech dnech pracovní neschopnosti nedostávají žádnou náhradu platu.

 

Podle

názoru Ústavního soudu ústavní úprava tohoto základního sociálního

práva totiž ponechává zákonodárci poměrně široké pole působnosti, pokud

jde o nastavení jeho zákonných parametrů (ustanovení čl. 41 odst. 1 ve

spojení s čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).

 

Napadená

úprava prošla testem rozumnosti, který je měřítkem ústavnosti při

přezkumu práv vyjmenovaných v ustanovení čl. 41 odst. 1 Listiny, neboť

nezasahuje do samotného jádra práva na hmotné zabezpečení při

nezpůsobilosti k práci, sleduje legitimní cíl a k dosažení tohoto cíle

zvolila racionální a nikoliv svévolné prostředky.

 

Návrh

byl projednán sp. zn. Pl. ÚS 54/10 a soudcem zpravodajem byl Miloslav

Výborný. Odlišné stanovisko si vyhradil Jan Musil, odlišné stanovisko

k odůvodnění uplatnil Pavel Holländer. Plný text nálezu včetně odlišných

stanovisek najdete zde .

 

Jana Pelcová

tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz