Ústavní stížnost České republiky – Okresního soudu Brno-venkov ve věci platu soudce

01.04.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 33/2015

Zveřejňujeme ústavní stížnost stěžovatelky Česká republika – Okresní soud Brno-venkov ve věci návrhu na zrušení části výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, č. j. 21 Cdo 1440/2014-456. Stížnost je u Ústavního soudu vedena pod sp. zn. IV. ÚS 953/15, soudcem zpravodajem byl v souladu s rozvrhem práce stanoven Vladimír Sládeček.

watch Ke zveřejnění jsme přistoupili zcela mimořádně, a to s ohledem na to, že zde převáží veřejný zájem na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod před ochranou soukromí vedlejší účastnice řízení, jíž je ostatně soudkyně okresního soudu.

V ostatních případech se uplatní § 11 odst. 4 písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který umožňuje pouze zveřejňování konečných rozhodnutí.

Text ústavní stížnosti je dostupný zde .

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu