Ústavní stížnost zastupitelstva městské části Praha 7 ve věci konání místního referenda

28.12.2012

Ústavní soud, Brno, 28. prosince 2012, TZ 39/12

Ústavnímu soudu dnes byla

doručena ústavní stížnost zastupitelstva Městské části Praha 7, kterou

se zastupitelstvo domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu.

Tímto rozsudkem vyhlásil Nejvyšší správní soud místní referendum v

Městské části Praha 7 o otázkách souvisejících s pořízením nového sídla

Úřadu Městské části Praha 7, a stanovil, že se bude konat současně s

prvním kolem prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2012.

 

Současně

stěžovatel žádá, aby Ústavní soud podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním

soudu odložil vykonatelnost napadeného rozsudku Nejvyššího správního

soudu, neboť realizací místního referenda v termínu vyhlášeném Nejvyšším

správním soudem by došlo přímo k zásahu do práva na samosprávu.

 

Soudkyní zpravodajkou je Ivana Janů a ústavní stížnost má sp. zn. I. ÚS 4908/12.

 

 

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů ÚS