V sídle Ústavního soudu proběhla schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

19.05.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 53/2016

Dne 18. května 2016 v dopoledních hodinách ve sněmovním sále budovy Ústavního soudu jednal na své 42. schůzi rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V tomto dni výjezdního zasedání byly projednávány návrhy rozpočtů na rok 2017 tzv. nezávislých kapitol. V první části jednání si poslanci prohlédli prostory sídla Ústavního soudu určené k rekonstrukci a poté byly postupně projednány návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol. Návrh rozpočtu Ústavního soudu uvedl jeho předseda Pavel Rychetský, který poslance seznámil se základním rámcem a objasnil důvody navýšení rozpočtu oproti předchozímu roku s tím, že prostředky budou použity na rekonstrukci budovy sídla Ústavního soudu. Místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková pak poslance podrobněji seznámila se strukturou rozpočtu a s konkrétními kroky, které bude třeba v následujících letech ve věci obnovy této významné památkově chráněné budovy – bývalé Moravské zemské sněmovny - učinit, přičemž zdůraznila, že cílem oprav je především zachovat kulturní dědictví, které je v této budově koncentrováno. Poslanci výboru po následné rozpravě návrh rozpočtu Ústavního soudu pro rok 2017 jednomyslně schválili, a to v celkové výši výdajů 238 580 950 Kč.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu