Veřejné jednání pléna ÚS o tzv. „sociálním balíčku“

07.11.2012

Návrh skupiny poslanců na zrušení řady zákonů převážně ze sociální oblasti projedná plénum Ústavního soudu na veřejném jednání v úterý 27. listopadu 2012.

Návrh na zrušení:

 

·         zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů,

·         zákona

č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních

věcí,

·         zákona č. 365/2011

Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, a další související zákony,

·         zákona

č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další

související zákony,

·         zákona

č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

·         zákona

č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

·         zákona

č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

·         zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

·         zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

·         zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,

·         zákona

č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních

službách a zákona o zdravotnické záchranné službě,

·         zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,

·         zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,

·         zákona

č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření,

 

eventuálně na zrušení

·         § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.,

·         §

18a odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění

zákona č. 366/2011 Sb., ve slovech „a osobami vedenými v evidenci

uchazečů o zaměstnání54)“

·         § 121 odst. 1 a 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),

 

eventuálně na zrušení

·         § 70 až 78 zákona o zdravotních službách, obsahujících novou právní úpravu Národního zdravotnického informačního systému,

·         návrh

na zrušení § 114 odst. 1 písm. g), § 117 odst. 1 písm. e), f), g), n) a

r), § 117 odst. 3 písm. d), e), f), g), h), i) a m) zákona o

zdravotních službách, jež vymezují skutkové podstaty některých přestupků

v oblasti poskytování zdravotních služeb a sankce za ně,

 

eventuálně na zrušení

·         §

14, § 28 odst. 2 ve spojení s § 4 odst. 5, § 35, § 36 odst. 5 a 6, § 45

až 47, § 48 odst. 1 a 2, § 50, § 53, § 54 zákona o zdravotních

službách.

 

 

 

Jednání začne v 10,00

hodin a pro obsáhlost matérie je plánováno do pozdních odpoledních

hodin. Návrh projednávají soudci Ústavního soudu pod spisovou značku Pl.

ÚS 1/12 a soudcem zpravodajem byl dle rozvrhu práce určen Pavel

Rychetský. Rozhodovat ve věci bude celé plénum Ústavního soudu,

v ideálním případě patnáctičlenné, nyní jen třináctičlenné

(v březnu 2012 skončil mandát místopředsedkyni Ústavního soudu Elišce

Wagnerové, počátkem června pak soudci Františku Duchoňovi, aniž by byli

nahrazeni; na konci ledna 2013 má přitom uplynout funkční období dalšímu

soudci Jiřímu Muchovi a počet soudců Ústavního soudu, nebudou-li

doplněni, klesne na kritických 12).

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí

 jana.pelcovausoud..cz

tel.: 542 161 026