Vilnius hostí 4. Kongres Světové konference o ústavním soudnictví

12.09.2017

Světový kongres ústavního soudnictví (The World Congress on Constitutional Justice, dále jen "WCCJ") je organizací spojující instituce ústavní kontroly z celého světa. Sjednocuje 110 ústavních soudních institucí z Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie. Ústavní soud se připojil k WCCJ v roce 2014.

Ústavní soud, Brno, TZ 97/2017

Zahájení 4. Kongresu WCCJ se uskutečnilo v úterý 12. září ve Vilniusu za účasti litevské prezidentky Dalii Grybauskaitė, dalších vysoce postavených státních úředníků Litvy, jakož i nejvyšších představitelů Evropského soudu pro lidská práva, Benátské komise či Tribunálu.

Delegaci Ústavního soudu České republiky vedl jeho místopředseda Jaroslav Fenyk, který také předsedal zasedání Konference evropských ústavních soudů (The Conference of European Constitutional Courts, dále jen „CECC”) v předvečer zahájení kongresu. Setkání CECC se zaměřilo především na organizační záležitosti spojené s přípravným zasedáním CECC v Praze v červnu roku 2018. Evropským soudům byla rovněž představena nová webová stránka Konference a kontakty.

Navíc z podnětu rakouského Ústavního soudu řada zúčastněných evropských ústavních soudů vyjádřila své obavy ohledně skutečnosti, že soudcům Ústavního soudu Ruské federace bylo zakázáno vstoupit na území Litvy, čímž jim bylo zabráněno zúčastnit se 4. kongresu WCCJ. Předsednictvo Světové konference, jejímž členem je rovněž Ústavní soud České republiky, proto podniklo kroky vedoucí k tomu, že budoucí hostitel Kongresu WCCJ musí být schopen umožnit vstup do země Kongresu pro všechny členské soudy.

Hlavním cílem Kongresu je diskutovat o rozmanitosti koncepcí právního státu a nových výzvách právního státu. Zvláštní pozornost byla věnována vztahu mezi právem a státem a zhodnocení nezávislosti ústavních soudů.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu