vKolokvium k devadesátiletému výročí ustavení Ústavního soudu Československé republiky

21.10.2011

Před 90 lety, 17. listopadu 1921, proběhla na Pražském hradě ustavující schůze Ústavního soudu Československé republiky. K připomenutí tohoto významného výročí ústavního soudnictví v zemích bývalého Československa pořádá Ústavní soud České republiky kolokvium, které se bude konat 15. listopadu 2011.

get link ÚSTAVNÍ SOUD

go

 

pořádá


 

go here kolokvium na téma

  

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

source link 90 LET OD JEHO USTAVUJÍCÍ SCHŮZEúterý 15. listopadu 2011 od 13 hodin

  

 

ve Sněmovně Ústavního soudu

 

 

Na

kolokvium jsou zváni soudci a zaměstnanci Ústavního soudu České

republiky, soudci Ústavního soudu Slovenské republiky, emeritní soudci

Ústavního soudu České republiky, Ústavního soudu Slovenské republiky a

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a další významní

hosté.

  

Jazykem kolokvia bude jazyk československý (čl. 67 jednacího řádu ústavního soudu č. 255/1922 Sb. z. a n.).

 

  

Program

  

13:00 – registrace

 

13:15

– slavnostní zahájení kolokvia (státní hymny a úvodní slova předsedy

Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského a místopředsedy

Ústavního soudu Slovenské republiky Milana Ľalíka)

 

13:30 – První blok referátů: moderátor: místopředseda Ústavního soudu Slovenské republiky Milan Ľalík

  

• referát 30 min: Stanislav Balík: Soudci ústavního soudu ČSR

• referát 30 min: Tomáš Langášek: Ústavní soud a zmocňovací zákony

• diskuse 15 min

  

14:45 – přestávka na kávu a občerstvení (60 minut)

 

15:45 – Druhý blok referátů: moderátor: předseda Ústavního soudu České republiky Pavel Rychetský

 

• referát 30 min: Jana Osterkamp: Národnostní otázka a ústavní soudnictví

• referát 30 min: Ladislav Vojáček: Ústavní soud a učitelé brněnské právnické fakulty v meziválečném období

• diskuse 30 min

 

17:15 – Závěrečné slovo předsedy Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského

 

17:30 – Recepce pro pozvané hosty