Vyhlášku města Františkovy Lázně napadlo u ÚS Ministerstvo vnitra

21.12.2010

Ústavní soud, Brno, 21. prosince 2010

Ministerstvo vnitra podalo k Ústavnímu

soudu návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení

hazardu.

 

Zastupitelstvo

města Františkovy Lázně na svém zasedání dne 24. února 2010 vydalo

obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, k zabezpečení místních záležitostí

veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu. Město Františkovy Lázně

vydalo vyhlášku, podle vyjádření svých představitelů, výhradně za účelem

ochrany veřejného pořádku, neboť státní dozor na úseku loterií a jiných

podobných her sám o sobě podle nich nezaručuje dostatečnou ochranu

veřejného pořádku na území města. Podle zastupitelů města se nejedná o

omezení jakékoliv oblasti podnikatelské činnosti, ale pouze o zákonnou

eliminaci těch příčin, které do veřejného pořádku ve městě Františkovy

Lázně nejvíce zasahují.

 

Ministerstvo

vnitra je přesvědčeno, že pro regulaci provozování loterií a jiných

podobných her povolovaných Ministerstvem financí na základě ustanovení §

50 odst. 3 zákona o loteriích prostřednictvím obecně závazné vyhlášky

obce vydávané za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku nezbývá žádný prostor. Město Františkovy Lázně nemůže podle

ministerstva s odkazem na zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku dovozovat svoji věcnou působnost k úpravě předmětné oblasti,

resp. k zákazu povolené činnosti, v rámci své samostatné působnosti.

Zasahovalo by tím za současného legislativního stavu do činnosti, jejíž

povolení si vzhledem k její zvláštní povaze vyhradil stát

prostřednictvím Ministerstva financí, přičemž současně státu náleží také

dozor nad touto činností, a to opět i s ohledem na zachování veřejného

pořádku.

 

Podle

navrhovatele nejsou obce za stávajícího legislativního stavu oprávněny

na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích upravovat svými

právními obecně závaznými vyhláškami podmínky provozování loterií a

jiných podobných her povolovaných Ministerstvem financí podle § 50 odst.

3 zákona o loteriích.

 

Ústavní

soud se bude podáním ze dne 16. prosince 2010 zabývat pod spis. zn. Pl.

ÚS 56/10 a soudkyní zpravodajkou je Michaela Židlická. Text návrhu

najdete zde .

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz