Výrok o vině není možno v řízení u odvolacího soudu přezkoumat a změnit, nebyl-li napaden odvoláním přímo

08.08.2017

PV 8/2017

click here

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť jimi  bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

enter

 Právní věta:

see Výrok o vině není možno v řízení u odvolacího soudu podle § 254 odst. 2 trestního řádu přezkoumat a změnit, nebyl-li napaden odvoláním přímo, popř. nepřímo, tj. vytknutím vad majících v tomto výroku svůj původ. Odvolání požadující pouze zpřísnění uloženého trestu, protože zjištěné přitěžující a polehčující okolnosti nebyly náležitě zváženy, nelze považovat za vytknutí vady mající původ ve výroku o vině. Zpřísnění výroku o vině na základě takového odvolání je postupem odporujícím čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

watch Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2337/16 je dostupný PDF zde (300 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu