Výstava „Zemská sněmovna v zrcadle své doby“ představila veřejnosti unikátní nález i historii Zemské sněmovny

23.02.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 16/2015

Výstavu představující cenné artefakty z roku 1878, které byly na podzim loňského roku objeveny ve schránce ukryté za závěrečným kamenem stavby, ve čtvrtek odpoledne slavnostně zahájil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková. Význam nalezených předmětů a historii Zemské sněmovny – nynějšího sídla Ústavního soudu – přiblížil několika desítkám pozvaných hostů historik umění Martin Číhalík, který vedl stavebně-historický průzkum budovy, v rámci něhož byla schránka nalezena a vyzvednuta ze zdi.

Následující den, tj. v pátek 20. února 2015, byla expozice po celý den otevřena pro veřejnost, vystaveny byly všechny předměty nalezené ve schránce, například cenná pergamenová listina „Na věčnou paměť“ s podpisy zemského hejtmana a dalších poslanců sněmu, fotografie stavby včetně interiérů sněmovny, fotografie modelů soch na atice, seznam stavitelů a umělců podílejících se na stavbě budovy, dobový tisk a další dobové dokumenty z činnosti zemského sněmu, situační plán Brna, výkaz cen potravin v prosinci 1878 a v neposlední řadě také dobové mince všech nominálních hodnot, které byly uloženy v zapečetěné skleněné dóze. Za naprosto unikátní pak lze označit podrobné stavební plány, kterých se jinak v Brně dochovalo jen málo, neboť jich většina byla zničena při požáru Městského stavebního úřadu a jeho archivu za druhé světové války, a vzácné jsou též fotografie rozestavěné budovy, protože se fotodokumentace stavby obvykle pořizovala až po jejím dokončení. Každé dvě hodiny proběhla komentovaná prohlídka, na které se veřejnost měla možnost seznámit nejen s okolnostmi nálezu, ale také s historií zemské sněmovny a ústavního soudnictví.

Návštěvníci výstavy měli též jedinečnou možnost nahlédnout do sněmovny Ústavního soudu a přilehlých prostor. Zájem veřejnosti předčil očekávání, podle odhadů ochranné služby Policie České republiky navštívila v průběhu pátku prostory Ústavního soudu více než tisícovka lidí.

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Foto: Jan Symon

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Zemská sněmovna v zrcadle své doby

Foto: Jiří Salik Sláma