XVI. Kongres konference evropských ústavních soudů

15.05.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 25/2014

Ve dnech 12. – 14. května 2014 proběhl ve Vídni XVI. Kongres konference evropských ústavních soudů, jehož hlavním tématem byla institucionální spolupráce těchto soudů.

Konference byla založena v roce 1972 v Dubrovníku a v pravidelných intervalech připravuje kongresy svých (více než čtyřiceti) členů. To umožňuje výměnu informací mezi jednotlivými soudy v otázkách metodologie a procesních postupů ústavněprávního přezkumu a poskytuje pro účastníky fórum k výměně názorů na institucionální, strukturální a praktické problémy ochrany ústavnosti. Kromě toho, že přijímá opatření k posílení nezávislosti ústavních soudů, věnuje Konference zvláštní pozornost ochraně lidských práv.

Právě skončený Kongres přinesl nové poznatky o formách spolupráce mezi ústavními soudy, ale také o pomyslném trojúhelníku tvořeném Evropským soudem pro lidská práva, Soudním dvorem EU a národními ústavními soudy. Většina vystoupení pak akcentovala evropský rozměr kontroly ústavnosti a také problematiku citací rozhodnutí zahraničních ústavních soudů a jejich relevanci pro abstraktní kontrolu norem na národní úrovni.

Pro Českou republiku je poctou, že o úvodní slovo Kongresu byl požádán předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.  

 

 

 Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu