Za účasti předsedy Ústavního soudu ČR pana Pavla Rychetského se v pátek 31. 1. odehrálo ve Štrasburku zahájení soudního roku Evropského soudu pro lidská práva

03.02.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 6/2020

Poslední lednový pátek je již tradičně spojen s ceremoniálním zahájením soudního roku Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) ve Štrasburku. Tato každoroční událost má významný odborný i společenský přesah, neboť skýtá unikátní příležitost pro setkání zástupců všech nejvyšších soudních institucí členských států Rady Evropy. Bok po boku tak stanou soudci ústavních soudů, nejvyšších soudů a nejvyšších správních soudů z téměř pěti desítek evropských zemí. Jako už několikrát v minulosti se zahájení soudního roku zúčastnil předseda Ústavního soudu České republiky pan Pavel Rychetský. go to site Večernímu slavnostnímu slyšení vždy předchází odpolední odborný seminář, který byl tentokrát zaměřen hned na čtyři témata, a sice: doktrinální otázky práva, právo a rovnost pohlaví, právo a životní prostředí a věda a technologie v právu. Večerní slavnostní shromáždění soudců ESLP doprovodil svým projevem předseda ESLP Linos-Alexandre Sicilianos, který mimo jiné pohovořil o některých významných loňských judikátech. Druhá část slyšení patřila čestnému hostu, kterým byl Frank Clarke, předseda Nejvyššího soudu Irska. Ten se ve své řeči především věnoval významu spolupráce národních, nadnárodních a mezinárodních soudních orgánů. 

follow link

Pavel Dvořák vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu