Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Za účasti předsedy Ústavního soudu ČR pana Pavla Rychetského se v pátek 31. 1. odehrálo ve Štrasburku zahájení soudního roku Evropského soudu pro lidská práva

03.02.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 6/2020

Poslední lednový pátek je již tradičně spojen s ceremoniálním zahájením soudního roku Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) ve Štrasburku. Tato každoroční událost má významný odborný i společenský přesah, neboť skýtá unikátní příležitost pro setkání zástupců všech nejvyšších soudních institucí členských států Rady Evropy. Bok po boku tak stanou soudci ústavních soudů, nejvyšších soudů a nejvyšších správních soudů z téměř pěti desítek evropských zemí. Jako už několikrát v minulosti se zahájení soudního roku zúčastnil předseda Ústavního soudu České republiky pan Pavel Rychetský.

Večernímu slavnostnímu slyšení vždy předchází odpolední odborný seminář, který byl tentokrát zaměřen hned na čtyři témata, a sice: doktrinální otázky práva, právo a rovnost pohlaví, právo a životní prostředí a věda a technologie v právu. Večerní slavnostní shromáždění soudců ESLP doprovodil svým projevem předseda ESLP Linos-Alexandre Sicilianos, který mimo jiné pohovořil o některých významných loňských judikátech. Druhá část slyšení patřila čestnému hostu, kterým byl Frank Clarke, předseda Nejvyššího soudu Irska. Ten se ve své řeči především věnoval významu spolupráce národních, nadnárodních a mezinárodních soudních orgánů. 

Pavel Dvořák
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu