Zlatá medaile Antonína rytíře Randy pro Pavla Rychetského

05.11.2013

Nejvyšší ocenění pro předsedu Ústavního soudu

Ústavní soud, Brno, TZ 51/13

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský obdržel nejvyšší vyznamenání Jednoty českých právníků - Zlatou medaili Antonína Randy. Medaile letos udělovala Jednota českých právníků 4. listopadu 2013. 

Jednota českých právníků je nejstarším právnickým spolkem v našich zemích. Navazuje na Jednotu právnickou v Praze, založenou roku 1864, a klade si za cíl sdružovat na dobrovolném principu členy právnické obce v České republice. Primárním úkolem Jednoty českých právníků je přispívat k rozvoji práva, spravedlnosti a stavovské cti právníků v naší zemi.

Jednou ročně oceňuje Jednota českých právníků ty nejlepší ze svého středu, a to Medailí Antonína Randy. Tato medaile se uděluje ve třech stupních – bronzovém, stříbrném a zlatém. Zlatou medaili, která je udělována jen výjimečně a za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního státu, letos obdržel JUDr. Pavel Rychetský. Obdržel ji nejen jako předseda Ústavního soudu, ale také jako jeden ze zakladatelů moderní podoby Jednoty českých právníků a její dlouholetý předseda.

Ústavní soud si velmi váží toho, že stříbrnou medailí byli dekorováni také někteří emeritní soudci Ústavního soudu: Iva Brožová, Vojen Güttler a Pavel Varvařovský.

Vlastimil Göttinger
Vedoucí protokolu Ústavního soudu