* ? v Uherském Hradišti † ?

  • náhradník JUDr. Theodora Nussbauma v II. funkčním období (1939–)
  • vyslán Nejvyšším soudem
  • zvolen 5. května 1939, slib složil 16. května 1939

Rada Nejvyššího soudu Antonín Boria byl zvolen náhradníkem na schůzi Nejvyššího soudu 5.května 1939, slib složil na poslední plenární schůzi 16. května 1939. Na činnosti Ústavního soudu tak již neměl příležitost se podílet.

Za poznámku stojí, že byl starším bratrem malíře Miloše Borii, jehož finančně po celý život podporoval a dopomohl mu hmotně k profesionálnímu školení na pražské Akademii výtvarných umění.

Zdroj:
Langášek, Tomáš. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, www.mvk.cz/knihovna/vsetin/pohlednice-10061/