Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 13. prosince 2016 Rozhodování soudu o (ne)omezení svéprávnosti člověka nesmí být pouhou formalitou Čtěte více rozhodnuti 13. prosince 2016 Odvolací soud je povinen přezkoumávat usnesení o (ne)nařízení předběžného opatření, jimiž je jinak „nevratně“ zasahováno do základních práv a svobod dotčené osoby Čtěte více tiskova_zprava 13. prosince 2016 Kdo je vlastníkem odpadu vzniklého v souvislosti s výstavbou supermarketu? Čtěte více prehled_jednani 9. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 51. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 8. prosince 2016 Odvolací soud bude muset znovu posoudit, zda byl objekt bývalého masokombinátu v Písnici zapsán do soupisu konkursní podstaty společnosti MASOSPOL, a. s. „v likvidaci“ oprávněně Čtěte více tiskova_zprava 7. prosince 2016 Ústavní soud shledal systémové nedostatky v řízeních o vyhoštění cizinců Čtěte více prehled_jednani 2. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 50. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 1. prosince 2016 Ustanovení kolizního opatrovníka neslouží k urychlení řízení či účelovému snížení zátěže soudu, ale k důslednému hájení zájmů posuzovaných osob Čtěte více tiskova_zprava 1. prosince 2016 Kdo odpovídá za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice? Čtěte více tiskova_zprava 30. listopadu 2016 Ústavní soud zamítl stížnost společnosti T-Mobile Česká Republika a. s.: Mobilní operátor má při předčasném ukončení účastnické smlouvy nárok pouze na 20 % z částky zbývajících měsíčních paušálů Čtěte více
<< < 14 15 16 17 18 19 20 > >>