Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

prehled_jednani 4. srpna 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 32. kalendářní týden roku 2017 Čtěte více info_verejnost 3. srpna 2017 Reakce předsedkyně Nejvyššího soudu Polska na prohlášení předních představitelů české justice k situaci v Polsku Čtěte více prehled_jednani 28. července 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 31. kalendářní týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 26. července 2017 Ústavní soud shledal nedostatečnou náhradu újmy za dlouhodobé odebrání novorozeného dítěte od jeho matky Čtěte více tiskova_zprava 26. července 2017 Ústavní soud k právu na autonomii vůle: neplatnost smlouvy má být výjimkou, nikoliv zásadou Čtěte více tiskova_zprava 25. července 2017 Ústavní soud zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší: zájem na ochraně zdraví a příznivého životního prostředí obstojí i ve světle práva na nedotknutelnost obydlí provozovatelů spalovacích zdrojů na tuhá paliva Čtěte více rozhodnuti 25. července 2017 Ústavní soud k postupu obecných soudů v řízení o omezení svéprávnosti: možnost zastavení řízení v případě nepředložení lékařské zprávy je upravena proto, aby byl naplněn smysl a účel řízení, nikoliv z důvodu ulehčení činnosti soudů Čtěte více tiskova_zprava 25. července 2017 V rámci restituce nelze vydat pozemky, u kterých nemůže být umožněna plná realizace vlastnického práva Čtěte více tiskova_zprava 25. července 2017 Insolvenční soud vykonávající oprávnění výboru věřitelů není ve vztahu politické, sociální či tzv. procesní závislosti na některém z účastníků insolvenčního řízení Čtěte více tiskova_zprava 24. července 2017 Neuznání zahraničního právního a faktického rodičovství jednoho z mužů tvořících stejnopohlavní pár je v rozporu s právem na rodinný život a s nejlepším zájmem dítěte Čtěte více
<< < 18 19 20 21 22 23 24 > >>