Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

prehled_jednani 9. ledna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 3. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 9. ledna 2015 Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever Čtěte více rozhodnuti 5. ledna 2015 Rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby nelze vyloučit ze soudního přezkumu Čtěte více prehled_jednani 2. ledna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 2. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 18. prosince 2014 Ústavní soud k posuzování předběžné vazby Čtěte více rozhodnuti 17. prosince 2014 V případě podání žaloby o náhradu škody za nesprávný úřední postup obecní policie je odpovědným subjektem (žalovaným) jako její zřizovatel obec a nikoliv stát Čtěte více rozhodnuti 17. prosince 2014 Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám, za nichž lze v řízení o popření otcovství uložit jeho účastníkům proti jejich vůli povinnost podrobit se odběru genetického materiálu a srovnání DNA Čtěte více rozhodnuti 16. prosince 2014 K procesním právům zaměstnance jako slabší strany v pracovněprávním sporu Čtěte více rozhodnuti 16. prosince 2014 Stanovisko pléna Ústavního soudu k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod Čtěte více rozhodnuti 12. prosince 2014 Ústavní soud vyhověl stížnosti stěžovatelky s dluhy z dětských jízd na černo Čtěte více
<< < 50 51 52 53 54 55 56 > >>