Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

prehled_jednani 29. května 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 23. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 20. května 2015 Obecné soudy nesmí ve sporech s kolektivními správci postupovat formalisticky Čtěte více rozhodnuti 20. května 2015 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost akciové společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary Čtěte více rozhodnuti 19. května 2015 Ke kolizi práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva a ochrany práv dětí či mladistvých příjemců informací Čtěte více rozhodnuti 19. května 2015 K nároku na náhradu škody spočívající ve vynaložených nákladech na právní zastoupení v průběhu přestupkového řízení podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Čtěte více rozhodnuti 19. května 2015 Déledobé trvání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte Čtěte více prehled_jednani 15. května 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. týden roku 2015 Čtěte více prehled_jednani 7. května 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 6. května 2015 Stanovisko pléna Ústavního soudu k otázce přípustnosti ústavní stížnosti proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech věřitelů Čtěte více rozhodnuti 6. května 2015 Insolvenční soud nesmí postupovat svévolně při rozhodování o tom, které přihlášené pohledávky přezkoumá na přezkumném jednání, a musí řádně odůvodnit svá rozhodnutí o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů Čtěte více
<< < 60 61 62 63 64 65 66 > >>