Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

rozhodnuti 20. ledna 2015 Plénum Ústavního soudu se vyjádřilo k soudní ochraně poslanců a senátorů v případě, že se namísto přestupkového řízení podrobí disciplinární pravomoci komory; odmítlo stížnost bývalého senátora V. Drymla Čtěte více prehled_jednani 16. ledna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 4. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 14. ledna 2015 Další rozhodnutí Ústavního soudu ohledně střídavé výchovy Čtěte více prehled_jednani 9. ledna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 3. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 9. ledna 2015 Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Brně a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce Brno-sever Čtěte více rozhodnuti 5. ledna 2015 Rozhodnutí o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby nelze vyloučit ze soudního přezkumu Čtěte více prehled_jednani 2. ledna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 2. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 18. prosince 2014 Ústavní soud k posuzování předběžné vazby Čtěte více rozhodnuti 17. prosince 2014 V případě podání žaloby o náhradu škody za nesprávný úřední postup obecní policie je odpovědným subjektem (žalovaným) jako její zřizovatel obec a nikoliv stát Čtěte více rozhodnuti 17. prosince 2014 Ústavní soud se vyjádřil k podmínkám, za nichž lze v řízení o popření otcovství uložit jeho účastníkům proti jejich vůli povinnost podrobit se odběru genetického materiálu a srovnání DNA Čtěte více
<< < 60 61 62 63 64 65 66 > >>