Aharon Barak vystoupí na Ústavním soudu

17.06.2014

Kolokvium s legendou světové právní vědy

go here Ústavní soud, Brno, TZ 37/2014

source site Ústavní soud pořádá dne 18. června společně s velvyslanectvím Státu Izrael kolokvium na téma Lidská práva a důstojnost.

Hlavním řečníkem tohoto kolokvia bude prof. Aharon Barak, jehož renomé je zárukou mimořádného zážitku. Aharon Barak se narodil v litevském Kaunasu, ale jeho osud je pevně spojen se státem Izrael, kam odešel po hrůzách druhé světové války. Svoji hvězdnou akademickou kariéru zahájil v Jeruzalémě, kde brzy získal nejvyšší akademické tituly, ale akademickou činnost v Izraeli a USA byl také na sklonku sedmdesátých let generálním prokurátorem Izraele a jeho nesmlouvavý postoj a důraz na absolutní poctivost vedl až k odstoupení premiéra Jitzaka Rabina. Jeho nejslavnější období nastává v letech 1995 – 2006, kdy byl předsedou Nejvyššího soudu Izraele. Zde rozvinul doktrínu tzv. soudního aktivismu, podle níž by soudy neměly jen mechanicky aplikovat právo, ale měly by vyplňovat i mezery v právním řádu. Své právní názory promítl také do řady soudních rozhodnutí, ať se již jednalo o metody boje s terorismem, odškodňování palestinských residentů nebo pozitivní diskriminaci izraelských vojenských veteránů. Za svoje nekonformní postoje byl často chválen a ještě častěji kritizován. I jeden z jeho největších kritiků, Richard Posner, však o něm řekl, že pokud by se udělovala Nobelova cena v oboru právo, byl by Aharon Barak jedním z prvních laureátů. Mimo to je Aharon Barak také laureátem třiadvaceti různých právních cen, vyznamenání a čestných doktorátů univerzit z celého světa.

Kolokvium s Aharonem Barakem proběhne dne 18. června 2014 od 10:45 do 13:00 ve Sněmovně Ústavního  soudu. Sekundární vystoupení na kolokviu bude mít emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, pro niž byla doktrína soudního aktivismu jednou z inspirací pro  justiční praxi i publikační činnost, a kterou s Aharonem Barakem pojí osobní přátelství. Prostor zůstane i pro širší diskusi.

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu