Brněnské jednání rady Benátské komise

03.06.2012

Ústavní soud, Brno, 3. června 2012 (TZ 22/12)

Česká republika je od roku 1994 členem Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva, známější podle místa svého vzniku jako Benátská komise. Jedná se o poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavy a ústavnosti, který se z instituce pro asistenci v otázkách ústavy a ústavních reforem vyvinul v jeden z nejuznávanějších právních think-tanků.
 
V ohnisku zájmu Benátské komise stojí ústavní soudnictví. Byla proto vytvořena síť „styčných pracovníků“ na jednotlivých evropských ústavních soudech, kteří prostřednictvím Bulletinu informují ostatní státy o svých zásadních rozhodnutích, vytváří společnou databázi ústavní judikatury CODICES a formou elektronické komunikace mohou navzájem koordinovaně a rychle reagovat na aktuální ústavněprávní otázky.
 
Na tyto aktivity dohlíží Společná rada pro ústavní soudnictví, kterou tvoří členové více než padesáti ústavních soudů z celého světa a všichni styční pracovníci. Rada se každý rok setkává, aby koordinovala svoji činnost, zvolila priority další spolupráce a informovala své členy o zásadních informacích souvisejících s okruhem jeho působnosti. Letošní zasedání Společné rady – již jedenácté v pořadí - proběhlo v Brně.
 
Ve dnech 31. května a 1. června se v Brně setkalo více než padesát delegátů zastupujících 31 zemí celého světa, aby společně projednali aktuální otázky spojené s činností Centra pro ústavní soudnictví, které organizuje agendu styčných pracovníků a kromě správy databází a redakce bulletinů připravuje také expertní stanoviska. Zatímco byl první den jednání vyhrazen jednotlivých okruhům technických, procesních a administrativních záležitostí, druhý den proběhla odborná konference na téma „Praktický koncept právního státu“. Za Českou republiku zde vystoupila Kateřina Šimáčková, která vedle aktivit spojených s Benátskou komisí působí rovněž jako soudkyně Nejvyššího správního soudu. Účastníky jednání pozdravil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.
 
Podle slov Schnutze Dürra, předsedy Centra pro ústavní soudnictví, se beze zbytku podařilo projednat a naplnit všechny body programu a i samotní delegáti ocenili odborný záběr tohoto jednání a příjemnou atmosféru, jenž jednání provázela. Dvanácté jednání Společné rady proběhne za rok, tentokrát v Benátkách.
 
 
 
Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu ÚS
vlastimil.gottinger@usoud.cz