Dělnická strana podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení rozhodnutí o svém rozpuštění

16.03.2010

Brno, Ústavní soud, 16. března 2010

follow site Ústavní soud obdržel návrh Dělnické strany na zrušení rozhodnutí

Nejvyššího správního soudu, kterým byla strana rozpuštěna. Podle

navrhovatelky – Dělnické strany – došlo rozhodnutím Nejvyššího správního

http://gmonster320.blogspot.com/2015/01/top-25-most-haunted-places-in-america.html soudu k popření ústavního práva na svobodné vyjadřování názorů a idejí a

http://movementnews.blogspot.com/2012/05/volbeat-announces-north-american-summer.html k omezení ústavně zaručeného práva na svobodu sdružování. Navrhovatelka

je rovněž přesvědčena, že při rozhodování byly porušeny procesní

předpisy pro dokazování a soud se dopustil nesprávných právních závěrů,

což podle ní znamená, že nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady

pro rozpuštěny politické strany.

 

Podle § 73 odst. 1

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je oprávněna politická strana

podat návrh Ústavnímu soudu, jestliže tvrdí, že rozhodnutí o jejím

rozpuštění není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Návrh proti

zrušení politické strany se podle § 79 odst. 1 věty druhé téhož zákona

spojuje s odkladným účinkem výkonu rozhodnutí soudu. Okamžikem podání

návrhu tak rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o rozpuštění Dělnické

strany nelze vykonat.

 

Návrh byl doručen dne 15. března

2010 a Ústavní soud bude o ústavní stížnosti rozhodovat v plénu pod

spis. zn. Pl. ÚS 13/10. Soudcem zpravodajem byl ustanoven JUDr.

František Duchoň.

 

O rozpuštění Dělnické

strany rozhodl 17. února letošního roku Nejvyšší správní soud. V

rámci řízení zjistil, že činnost Dělnické strany byla protiprávní.

Skutečný program Dělnické strany, projevy jejích představitelů a členů,

stejně jako projevů, jimž strana poskytuje prostor na shromážděních a ve

stranickém tisku, směřují podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

k vyvolávání rasové, etnické a sociální nesnášenlivosti a ve svém

důsledku k omezení základních práv a svobod určitých obyvatel ČR a

směřovala k potlačení rovnoprávnosti občanů, a to zejména na základě

národnostního klíče nebo sexuální orientace. Hodnoty reprezentované

Dělnickou stranou lze podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

 označit je za neslučitelné s hodnotami českého právního řádu.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026
jana.pelcova@usoud.cz