Extrémní nesoulad mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními zakládá porušení práva na spravedlivý proces – nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3496/13

17.08.2015

see Ústavní soud, Brno, TZ 67/2015

https://www.ixdaily.com/the-grind/lesson-cat-callee-5-great-ways-deter-cat-caller-good II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelů na spravedlivý proces.

follow site Neopodstatněnou a nezákonnou akceptací námitky promlčení, resp. nepřihlédnutím ke stavení běhu promlčecí doby odvolací soud zatížil své rozhodnutí extrémním nesouladem mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními, resp. z nich vyvozenými právními závěry. Tím se odvolací soud dopustil nepřípustné svévole, zakládající porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Porušení práva stěžovatelů na spravedlivý proces se následně dopustil též dovolací soud, pokud toto pochybení odvolacího soudu nenapravil, čímž nedostál své ústavní povinnosti chránit základní práva a svobody stěžovatelů.

Text nálezu sp. zn. II. ÚS 3496/13 je dostupný PDF zde (231 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu