Jednání s představiteli Mezinárodního úřadu práce

28.04.2011

Brno, Ústavní soud, 28. dubna 2011 (TZ 26/11)

go here Dne 27. dubna 2011 proběhlo na Ústavním

see url soudu expertní jednání s delegací Mezinárodního úřadu práce, vedenou

paní Cleopatrou Doumbia-Henry, ředitelkou odboru mezinárodních

go here pracovních standardů MÚP.

Mezinárodní

úřad práce je odborným a funkčním orgánem Mezinárodní organizace práce,

která byla založena již v roce 1919 jako stálá instituce Společenství

enter site národů. Po druhé světové válce se přeměnila na specializovanou

organizaci OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a

mezinárodně uznávaných pracovních práv. Sídlí v Ženevě a sdružuje 171

států světa.

Cílem

jednání delegace s českými odborníky byla diskuse nad souvislostmi a

dopady nálezů Ústavního soudu. Prvním nálezem, který delegaci zajímal,

byl nález federálního ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/92 ze dne 26. 11.

1992, druhým pak nález českého Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/01 ze

dne 5. 12. 2001. Paní Doumbia-Henry se především zajímala o vztah těchto

nálezů k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 111 a k její praktické

implementaci.

Generální

sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek, který vedl jednání za českou

stranu, seznámil delegaci s východisky rozhodování Ústavního soudu, ale

také se systémem referenčních kritérií a zakotvení antidiskriminačních

principů v českém ústavním pořádku. Ve vztahu k právním předpisům, které

se týkají práv zaměstnanců a zákazu diskriminace, zdůraznil, že absence

konkrétních antidiskriminačních ustanovení v právním předpisu neznamená

nedostatek ochrany, protože základní práva, tak jak jsou stanoveny v

Ústavě a Listině, jsou přímo aplikovatelná, což Ústavní soud potvrdil i

svojí judikaturou.

Jednání s představiteli Mezinárodního úřadu práce Jednání s představiteli Mezinárodního úřadu práce

Vlastimil Göttinger, refererát vnějších vztahů a protokolu

vlastimil.gottinger@usoud.cz tel.: 542 161 195