Jednání se členy ústavněprávního výboru

01.03.2012

see url Ústavní soud, Brno, 1. března 2012 (TZ 11/12)

Na jednání se soudci Ústavního soudu dnes přijeli členové Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Delegaci, kterou vedl předseda výboru Marek Benda, tvořili dále poslanci Jan Chvojka, Jeroným Tejc, Viktor Paggio, Pavel Staněk a Václav Zemek. Návštěva Ústavního soudu byla součástí pracovní cesty výboru, který během dvoudenní cesty jednal v Brně s vrcholnými představiteli naší justice a orgánů ochrany práva.

source link Pavel Rychetský vyzdvihl tradici setkávání představitelů Ústavního soudu se členy ústavněprávního výboru a zajímal se o postřehy poslanců k již proběhnuvším odborným jednáním. Marek Benda proto informoval soudce Ústavního soudu o průběhu předešlých schůzek a také o aktuálních problémech, s nimiž se soudnictví, ale i státní zastupitelství nebo veřejný ochránce práv musí potýkat. Jádrem diskuse pak byly především změny Ústavy a jejich možný dopad na ústavní soudnictví, stejně jako aktuální judikatura Ústavního soudu a z ní se odvíjejí potřeba nové, ústavně konformní právní úpravy.

Jednání se členy ústavněprávního výboru

Vlastimil Göttinger, poradce pro zahraniční judikaturu a vztahy
 vlastimil.gottingerusoud..cz