Kauza LISABONSKÁ SMLOUVA II - INFORMACE PRO MÉDIA o ústním jednání 27. 10. a akreditaci

21.10.2009

k návrhu skupiny senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropských společenství s ústavním pořádkem.)

Brno, Ústavní soud, 21. října 2009

Na návrh skupiny senátorů bylo pod sp. zn. Pl. ÚS 29/09 zahájeno řízení o návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropských společenství s ústavním pořádkem. Plénum Ústavního soudu se usneslo na tom, že tato věc je naléhavá a bude ve smyslu § 39 zákona o Ústavním soudu projednána přednostně. Ústavní soud již v současné době disponuje všemi vyjádřeními účastníků řízení, kterými jsou navrhovatelé, vláda, prezident republiky a obě komory Parlamentu České Republiky.

 

Na den 27. října 2009 od 10 hodin bylo do sněmovního sálu v budově Ústavního soudu svoláno veřejné ústní jednání v této věci. Výše uvedené jednání je přístupné veřejnosti, včetně zástupců médií, avšak počet osob, které mohou být jednání osobně přítomny, je omezen kapacitou sálu a technicko-bezpečnostními požadavky s jednáním pléna souvisejícími.

 

Ústavní soud vyčlenil pro zástupce médií 9 míst přímo ve sněmovně a další místa v dočasném press-centru, kde bude možné sledovat živě jednání soudu prostřednictvím velkoplošné obrazovky, jednání komentovat či pořizovat zápisky, aniž by to mělo vliv na důstojnost jednání soudu. Při začátku jednání bude fotografům a televizním štábům umožněno pořízení záběrů přímo ve sněmovně, avšak pouze po dobu jedné minuty a nikoliv z bezprostřední vzdálenosti soudců. Pro fotografy a kamery bude vyčleněno místo na galerii sněmovny, v sále budou po dobu jednání soudu operovat pouze stacionární kamery ČT 24, jimiž bude zabezpečován přímý televizní přenos.

 

V zájmu důstojného průběhu jednání pléna Ústavního soudu bude účast zástupců médií regulována akreditací. V žádosti o akreditaci musí být kromě jména žadatele a vysílající organizace uvedeno i to, zda je žádáno o akreditaci pro píšícího novináře (a zda hodlá zaujmout místo v sále či v press-centru), fotografa či kameramana anebo pro doprovázející osoby (technici, zvukaři apod.). Další požadované údaje jsou číslo průkazu totožnosti a adresa trvalého pobytu žadatele.

 

 Akreditace opravňuje k přednostnímu odbavení při vstupu a k volnému vstupu do press-centra. Zástupci médií, kteří hodlají využít jedno z devíti vyčleněných míst ve sněmovním sále, musejí vzít na vědomí, že na tomto místě musí setrvat až do skončení jednání (a není proto možné např. jít fotografovat na galerii). Akreditovaní novináři budou Ochranou službou Policie ČR při bezpečnostní kontrole vybaveni zvláštní kartičkou, která musí být nošena viditelně. Kartička neopravňuje ke vstupu do jiných prostor Ústavního soudu než těch, v nichž bude jednání probíhat. Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník povinen prokázat buď platným průkazem Syndikátu novinářů a současně pověřením nebo průkazem redakce nebo pouze pověřením nebo průkazem redakce. Tyto doklady nemůže nahradit navštívenka. Z bezpečnostních důvodů je nutné dostavit se nejméně 45 minut před začátkem jednání a ve společensky vhodném oděvu. Ochranné službě Policie ČR je nutno při bezpečnostní vstupní kontrole prokázat totožnost platným úředním dokladem.

 

Žádost o akreditaci se podává písemně e-mailem od středy 21. října 2009 u sl. Kristiny Krejčové (kristina.krejcova@usoud.cz), telefon 542 16 1031, písemné potvrzení akreditace bude rozesláno hromadně dne 26. října 2009. Organizací plenárního jednání je pověřen pan Vlastimil Göttinger a jeho pokyny budou závazné pro všechny přítomné osoby z řad veřejnosti i médií. S dotazy stran organizace jednání a jeho technického zabezpečení je nutno obracet se na něj (vlastimil.gottinger@usoud.cz), tel. 542 16 1195.

 

Informace o přípravě, obsahu nebo vlastním jednání pléna podává médiím generální sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek, telefon 542 16 1031.

 

Ústavní soud v této souvislosti upozorňuje, že celé jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na kanálu ČT 24 též na velkoplošné televizní obrazovce umístěné ve foyer sněmovního sálu, press-centru a ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.

V souvislosti s organizací jednání a zájmu na jeho nerušeném průběhu Ústavní soud upozorňuje, že pro všechny osoby vstupující do budovy Ústavního soudu včetně zástupců médií platí jeho bezpečnostní a návštěvní řád, který je vyvěšen též ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.
k návrhu skupiny senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropských společenství s ústavním pořádkem.)

 

Brno, Ústavní soud, 21. října 2009

 

Na návrh skupiny senátorů bylo pod sp. zn. Pl. ÚS 29/09 zahájeno řízení o návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropských společenství s ústavním pořádkem. Plénum Ústavního soudu se usneslo na tom, že tato věc je naléhavá a bude ve smyslu § 39 zákona o Ústavním soudu projednána přednostně. Ústavní soud již v současné době disponuje všemi vyjádřeními účastníků řízení, kterými jsou navrhovatelé, vláda, prezident republiky a obě komory Parlamentu České Republiky.

 

Na den 27. října 2009 od 10 hodin bylo do sněmovního sálu v budově Ústavního soudu  svoláno veřejné ústní jednání v této věci. Výše uvedené jednání je přístupné veřejnosti, včetně zástupců médií, avšak počet osob, které mohou být jednání osobně přítomny, je omezen kapacitou sálu a technicko-bezpečnostními požadavky s jednáním pléna souvisejícími.

 

Ústavní soud vyčlenil pro zástupce médií 9 míst přímo ve sněmovně a další místa v dočasném press-centru, kde bude možné sledovat živě jednání soudu prostřednictvím velkoplošné obrazovky, jednání komentovat či pořizovat zápisky, aniž by to mělo vliv na důstojnost jednání soudu. Při začátku jednání bude fotografům a televizním štábům umožněno pořízení záběrů přímo ve sněmovně, avšak pouze po dobu jedné minuty a nikoliv z bezprostřední vzdálenosti soudců. Pro fotografy a kamery bude vyčleněno místo na galerii sněmovny, v sále budou po dobu jednání soudu operovat pouze stacionární kamery ČT 24, jimiž bude zabezpečován přímý televizní přenos.

 

V zájmu důstojného průběhu jednání pléna Ústavního soudu bude účast zástupců médií regulována akreditací. V žádosti o akreditaci musí být kromě jména žadatele a vysílající organizace uvedeno i to, zda je žádáno o akreditaci pro píšícího novináře (a zda hodlá zaujmout místo v sále či v press-centru), fotografa či kameramana anebo pro doprovázející osoby (technici, zvukaři apod.). Další požadované údaje jsou číslo průkazu totožnosti a adresa trvalého pobytu žadatele.

 

 Akreditace opravňuje k přednostnímu odbavení při vstupu a k volnému vstupu do press-centra. Zástupci médií, kteří hodlají využít jedno z devíti vyčleněných míst ve sněmovním sále, musejí vzít na vědomí, že na tomto místě musí setrvat až do skončení jednání (a není proto možné např. jít fotografovat na galerii). Akreditovaní novináři budou Ochranou službou Policie ČR při bezpečnostní kontrole vybaveni zvláštní kartičkou, která musí být nošena viditelně. Kartička neopravňuje ke vstupu do jiných prostor Ústavního soudu než těch, v nichž bude jednání probíhat. Svou příslušnost k redakci je její zaměstnanec nebo spolupracovník povinen prokázat buď platným průkazem Syndikátu novinářů a současně pověřením nebo průkazem redakce nebo pouze pověřením nebo průkazem redakce. Tyto doklady nemůže nahradit navštívenka. Z bezpečnostních důvodů je nutné dostavit se nejméně 45 minut před začátkem jednání a ve společensky vhodném oděvu. Ochranné službě Policie ČR je nutno při bezpečnostní vstupní kontrole prokázat totožnost platným úředním dokladem.

 

Žádost o akreditaci se podává písemně e-mailem od středy 21. října 2009 u sl. Kristiny Krejčové (kristina.krejcova@usoud.cz), telefon 542 16 1031, písemné potvrzení akreditace bude rozesláno hromadně dne 26. října 2009. Organizací plenárního jednání je pověřen pan Vlastimil Göttinger a jeho pokyny budou závazné pro všechny přítomné osoby z řad veřejnosti i médií. S dotazy stran organizace jednání a jeho technického zabezpečení je nutno obracet se na něj (vlastimil.gottinger@usoud.cz), tel. 542 16 1195.

 

Informace o přípravě, obsahu nebo vlastním jednání pléna podává médiím generální sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek, telefon 542 16 1031.

 

Ústavní soud v této souvislosti upozorňuje, že celé jednání bude možné sledovat v přímém přenosu na kanálu ČT 24 též na velkoplošné televizní obrazovce umístěné ve foyer sněmovního sálu, press-centru a ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.

V souvislosti s organizací jednání a zájmu na jeho nerušeném průběhu Ústavní soud upozorňuje, že pro všechny osoby vstupující do budovy Ústavního soudu včetně zástupců médií platí jeho bezpečnostní a návštěvní řád, který je vyvěšen též ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.