Kauza LISABONSKÁ SMLOUVA II - INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ 27.10.

01.11.2009

ve věci Pl. ÚS 29/09 o návrhu skupiny senátorů na zahájení řízení o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem

http://goncc.com/chris-stapletons-new-album-debuts-at-1-on-billboard/  

Brno, Ústavní soud, 22. října  2009

 

Na

návrh skupiny senátorů bylo pod sp. zn. Pl. ÚS 29/09 zahájeno řízení o

návrhu na zahájení řízení o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním

pořádkem. Účastníky tohoto řízení je skupina senátorů (navrhovatel), za

kterou jedná senátor Jiří Oberfalzer, dále prezident republiky Václav

Klaus, vláda Jana Fischera a obě komory Parlamentu České Republiky.

 

Na

úterý 27. října 2009 od 10 hodin bylo do sněmovního sálu v budově

Ústavního soudu svoláno veřejné ústní jednání v této věci. Výše uvedené

jednání je přístupné veřejnosti, včetně zástupců médií, avšak počet

osob, které mohou být jednání osobně přítomny, je omezen kapacitou sálu a

technicko-bezpečnostními požadavky s jednáním pléna souvisejícími.

 

Ústavní

soud neprovádí rezervaci míst ve sněmovním sále. Zájemci z řad

veřejnosti, kteří budou mít zájem osobně sledovat jednání, nechť se

dostaví v dostatečném časovém předstihu (alespoň hodinu) před začátkem

jednání do vstupního vestibulu Ústavního soudu. Zde jim budou vydávány

vstupenky, jejichž počet odpovídá volným místům ve sněmovním sále.

Držitelé těchto vstupenek budou – po bezpečnostní kontrole – vpuštěni do

jednacích prostor Ústavního soudu. Po vyčerpání kapacity sněmovního

sálu nebude dalším osobám z řad veřejnosti umožněn vstup do budovy

Ústavního soudu.

 

Ústavní

soud v této souvislosti upozorňuje, že celé jednání bude možné sledovat

v přímém přenosu na kanálu ČT 24 též na velkoplošné televizní obrazovce

umístěné ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.

 

V souvislosti

s organizací jednání a zájmu na jeho nerušeném průběhu Ústavní soud

upozorňuje, že pro všechny osoby vstupující do budovy Ústavního soudu

platí jeho bezpečnostní a návštěvní řád , který je vyvěšen ve vstupním vestibulu Ústavního soudu.