Kolokvium k devadesátiletému výročí ustavení Ústavního soudu Československé republiky

14.11.2011

Ústavní soud, Brno, 16. listopadu 2011 – TZ 45/11

http://alexandrameier.blogspot.com/2014/12/tick-tack-toe-foot-spa-singapore-map.html Kolokvium k 90. výročí ustavující schůze československého ústavního

soudu uspořádal Ústavní soud České republiky 15. listopadu 2011 v Brně.

Pozváni byli nejen stávající, ale rovněž bývalí soudci Federálního

ústavního soudu, českého Ústavního soudu a slovenského Ústavního soudu,

stejně jako řada významných osobností českého práva a právní historie.

Po

úvodních vystoupeních předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a

Milan Ľalíka, místopředsedy slovenského Ústavního soudu, vystoupil

v rámci programu soudce Ústavního soudu Stanislav Balík, který se

zabýval historií a pohledem do tehdejšího práva. Příspěvek Tomáše

Langáška, generálního sekretáře Ústavního soudu, se zaměřil na konkrétní

nálezy tehdejšího soudu a věnoval se souboji prvorepublikového

Ústavního soudu s poslanci a vládou. Tomáš Langášek je zároveň autorem

monografie o Ústavním soudu Československé republiky, která vyšla u

příležitosti pořádání Kolokvia. Německá právní historička Jana Osterkamp

se ve svém vystoupení zabývala vztahem soudu a národnostní otázky.

Kolokvium uzavřel příspěvek profesora Ladislava Vojáčka, který propojil

tehdejší soudce Ústavního soudu a učitele brněnské právnické fakulty a

věnoval se působení tehdejších soudců a právních expertů na brněnské

akademické půdě.

 

Jana Pelcová

 

pozvánka na kolokvium ve formátu .pdf zde .

Oficiální zahájení

Oficiální zahájení

Pavel Rychetský a Milan Ľalík

Pavel Rychetský a Milan Ľalík    

Soudci Ústavního soudu

Soudci Ústavního soudu 

Auditorium z řad odborné veřejnosti

Auditorium z řad odborné veřejnosti

Auditorium posluchačů z řad odborné veřejnosti

Auditorium posluchačů z řad odborné veřejnosti

Tomáš Langášek

Tomáš Langášek

Jana Osterkamp

Jana Osterkamp

FOTO: Jan Symon