Konference - Odůvodnění soudního rozhodnutí

22.10.2010

Konference - Odůvodnění soudního rozhodnutí

here

Ústavní soud pořádá ve spolupráci s dalšími vrcholnými justičními a vědeckými orgány konferenci na téma Odůvodnění soudního rozhodnutí z teoretického a praktického hlediska.  Konference proběhne ve dnech  9. - 10. listopadu 2010 v budově Ústavního soudu, Brno, Joštova 8. Program konference naleznete zde . Vzhledem ke skutečnosti, že kapacita sálu je již téměř vyčerpána, nelze registrovat další zájemce o účast z řad odborné veřejnosti. Je však možné požádat o podmíněnou registraci (na místa, která se uvolní z důvodu omluvy registrovaných účastníků). Zájemci o podmíněnou registraci mohou svojí žádost adresovat JUDr. Vlastimilu Göttingerovi na mailovou adresu: vlastimil.gottinger@usoud.cz

source site