Ministerstvo vnitra navrhuje Ústavnímu soudu zrušení vyhlášky města Chrastava

11.05.2010

Brno, Ústavní soud, 4. května 2010

Návrh na zrušení některých ustanovení

obecně závazné vyhlášky města Chrastava o stanovení míst, na kterých

mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály, podalo

v pondělí 3. května 2010 k Ústavnímu soudu Ministerstvo vnitra ČR.

 

V říjnu

2099 vydalo město Chrastava vyhlášku č. 5/2009, v níž stanovuje místa,

kde mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály.

Zastupitelstvo obce odhlasovalo uvedenou obecně závaznou vyhlášku

s odůvodněním, že interaktivní videoloterní terminál splňuje definici

výherního hracího přístroje dle loterního zákona.

 

Navrhovatel

- Ministerstvo vnitra - naopak zastává názor, že interaktivní

videoloterijní terminál nelze podřadit pod pojem výherní hrací přístroj,

neboť rozhodujícími faktory pro odlišení obou pojmů jsou rozdílné

technické požadavky kladené na tato zařízení. Důsledkem této úvahy je

rozdílný povolovací režim, jenž se navenek projevuje především povahou

subjektů, které jsou zákonem zmocněny k vydávání povolení k provozování

těchto zařízení.

 

Spor

je veden o výklad, zda je interaktivní videoloterijní terminál výherním

hracím přístrojem – pak by spadalo rozhodování o jeho umístění a

provozování do kompetencí obcí, či zda interaktivní videoloterijní

terminály představují inominátní loterii či jinou podobnou hru, která

není explicitně vyjmenována ve výčtu uvedeném v § 2 ani v § 17 odst. 1

loterijního zákona, a kterou může ad hoc povolovat pouze Ministerstvo

financí, a to v souladu s § 50 odst. 3 loterijního zákona. Jelikož

interaktivní videoloterijní terminál nenaplňuje podle argumentace

navrhovatele pojmové znaky definice výherního hracího přístroje ve

smyslu § 2 odst. e) loterijního zákona, nemůže obec v obecně závazné

vyhlášce stanovit, že se na ně v plném rozsahu vztahuje obecně závazná

vyhláška o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní

hrací přístroje.

 

Ministerstvo

vnitra proto usoudilo, že ustanovení čl. I a čl. II odst. 2 obecně

závazné vyhlášky města Chrastava č. 5/2009, jsou v rozporu s čl. 105

Ústavy České republiky, neboť by takto město převzalo výkon státní

správy bez toho, že by mu byl svěřen zákonem. Zmíněný článek rovněž

podle navrhovatel vykazuje rovněž rozpor s čl. 2 odst. 3 Ústavy České

republiky, jelikož státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat

jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz