Na Joštově zasedl "studentský" soud

10.05.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 27/13

Prvořadým úkolem Ústavního soudu je ochrana ústavnosti a základních lidských práv. To ovšem neznamená, že by rezignoval na další aktivity, spojené především s oblastí právní vědy, vzdělávání nebo informování veřejnosti. I proto vedení Ústavního soudu přivítalo možnost, aby se organizačně podílelo na ústním kole studentské soutěže moot court v oblasti azylového práva.

Pod slovy „MOOT COURT“ si lze představit simulovaný soudní proces, během něhož si studenti práva zkouší právo v praxi, kdy sami stojí jako strany před fiktivním soudem a obhajují své názory právními argumenty a procesně správným postupem. Studenti si nejprve musí vytvořit strategii případu, píší písemná podání, ale musí také umět pružně reagovat na vývoj jednání, improvizovat a pracovat jako jeden právní tým.

Ústní kolo soutěže, které se dne 10. května 2013 konalo v prostorách Ústavního soudu, bylo pomyslným soubojem osmi týmů různých právnických fakult, které se utkaly o celkový primát v soutěži s azylovou tématikou. Ústavní soud si váží každé aktivity, která studenty práv motivuje v dalším vzdělávání a zdokonalování. Bylo potěšující vidět, že se studenti na soutěž precizně připravili, pohotově reagovali a nezadali si v mnohém s matadory soudních síní. I proto generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil vyjádřil přesvědčení, že v propagaci podobných akcích bude Ústavní soud pokračovat a bude i nadále podporovat akademický sektor při výchově budoucích právních profesionálů.

 

 

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu