Návrh na zahájení řízení ve věci tzv. zdanění fotovoltaiky

25.03.2011

Brno, Ústavní soud, 25. 3. 2011 (TZ 20/11)

Jak Ústavní soud již dříve informoval,

obdržel 11. března 2011 od skupiny senátorů návrh na zrušení několika

ustanovení zákonů týkajících se tzv. zdanění fotovoltaiky (elektrické

energie získáváné ze slunečního záření). Senátoři konkrétně navrhují

zrušení čl. I bodů 2 a 3, čl. II bodu 2 a čl. III zákona č. 402/2010

Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z

obnovitelných zdrojů energie, a dále čl. II bodu 2 zákona č. 346/2010

Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Návrh skupiny senátorů byl zaevidován pod sp. zn. Pl. ÚS 17/11 a obdržela jej soudkyně Ivana Janů jako soudkyně zpravodajka.

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu