Návštěva delegace Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

24.10.2012

go to site Ústavní soud, Brno, 24. října 2012 (TZ 30/12)

go S ohledem na nedávné doplňovací volby

do Senátu Parlamentu České republiky přivítal předseda Ústavního soudu

možnost setkat se s delegací Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a

parlamentní procedury při její pracovní návštěvě Brna. Jednalo se totiž o

poslední příležitost, kdy se mohl oficiálně rozloučit těmi s

představiteli komise, kteří již v Senátu nebudou působit a poděkovat jim

tak za dlouholetou spolupráci.

Delegace

vedená předsedkyní komise Jiřinou Rippelovou, za účasti senátorů Petra

Pitharta, Soni Paukrtové a Miroslava Krejči, se aktivně zajímala o

aktuální problémy ústavního soudnictví, především pak o možná omezení

rozhodovací činnosti spojená s trvající neobsazeností Ústavního soudu.

Pavel Rychetský vyložil obtíže, které v době vzrůstajícího množství

návrhů na zahájení soudního řízení způsobuje neobsazenost Ústavního

soudu a vyjádřil přesvědčení, že se prezidentu republiky ve spolupráci

se Senátem podaří tento deficit brzy odstranit.

Diskuse

se vedla také o vystupování a postavení obou komor Parlamentu v

řízeních o abstraktní kontrole norem a o povaze jimi předkládaných

stanovisek. Posledním tématem, které bylo otevřeno, se staly možné

scénáře přezkumu voleb prezidenta republiky, a to z hlediska

stížnostních možností a procedurálních aspektů, kterými by se v

souvislosti s tímto přezkumem mohl Ústavní soud zabývat.

Závěrem

jednání popřál Pavel Rychetský členům delegace mnoho úspěchů v dalším

osobním i pracovním životě a vyslovitlsvé přesvědčení, že spolupráce

Ústavního soudu se Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní

procedury bude efektivně pokračovat i nadále.

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu