Návštěva nového velvyslance Lotyšské republiky

01.12.2010

click here Předseda Ústavního soudu přijal dne 30.

watch listopadu 2010 nového velvyslance Lotyšské  republiky, J.E. Kasparse

Ozolinşe. Pan velvyslanec se se zájmem informoval na roli, kterou

Ústavní soud hraje v podmínkách České republiky. Pavel Rychetský proto

nastínil historické a právní tradice, z nichž se ústavnictví soudnictví

v našich zemích zrodilo a poukázal na základní principy ovládající

řízení před Ústavním soudem. Stranou nezůstal ani evropský diskurz o

vztahu evropského práva a národních ústav.

 

Pan

Kaspars Ozolinş také informoval předsedu Ústavního soudu o aktuálních

otázkách ústavního vývoje v Lotyšsku, především pak o diskusi na téma

přímé volby prezidenta, systému jmenování soudců a uvažovaného nového

mechanismu rozpouštění parlamentu. Předseda Ústavního soudu obecně

shrnul kritéria a ústavní parametry takových změn a poukázal na

skutečnost, že příprava změn ústavy je sice jedinečná a povznášející

intelektuální výzva, ale je to současně i velmi náročná a odpovědná

práce. V závěru jednání vyjádřili oba účastníci přesvědčení, že toto

setkání bylo pro obě strany velmi přínosné a je společným zájmem se nad

aktuálními ústavními otázkami v budoucnu znovu setkat.

Návštěva nového velvyslance Lotyšské republiky