Návštěva předsedy Ústavního soudu Arménské republiky

01.11.2010

https://www.leefbewust.com/2011/nieuws/121211.html Pozvání k návštěvě Ústavního soudu České

republiky přijal předseda Ústavního soudu Arménské republiky pan Gagik

Harutyunyan s chotí. Jednalo se o historicky první setkání představitelů

obou institucí, kteří se navzájem informovali o působnosti, pravomocech

a postavení ústavních soudů v uvedených zemích. Při setkáních

s předsedou, místopředsedy a soudci Ústavního soudu České republiky byl

v diskuzi kladen zvláštní důraz na srovnání institutu ústavní stížnosti,

který se v obou zemích svojí koncepcí liší.

V rámci

svého programu navštívila delegace rovněž Nejvyšší soud, kde se

arménští hosté setkali s předsedkyní a místopředsedou Nejvyššího soudu,

stejně jako s předsedy kolegií. Na programu byla také návštěva pobočky

České advokátní komory v Brně.

Ústavní

soud Arménské republiky je dynamickou institucí, která velmi úzce

spolupracuje s Benátskou komisí Rady Evropy a právě díky svému

dlouhodobému zájmu o dění v Evropě se v Arménii daří každoročně

uspořádat významnou mezinárodní konferenci s tématikou ústavního a

evropského práva.

 

Brno, 1. listopadu 2010

Návštěva předsedy Ústavního soudu Arménské republiky

Foto: Jan SYMON