Nejvyšší soud bude muset znovu rozhodnout o odškodnění za smrt chodce

28.06.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 62/2017

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelů na spravedlivý proces.

V řízení před obecnými soudy šlo o žalobu matky poškozeného a jejího druha (v tomto řízení stěžovatelů), prostřednictvím které vymáhali náhradu škody v zákonem stanovené výši 240 000 Kč za úmrtí poškozeného v důsledku kolize s vozidlem po žalované České kanceláři pojistitelů. Auto, kterým byl poškozený při přecházení vozovky sražen, totiž nemělo uzavřeno tzv. povinné ručení. Obvodní soud pro Prahu 4 žalobě částečně vyhověl a uložil žalované zaplatit každému ze stěžovatelů 72 000 Kč, tedy 30 % požadované částky, protože na základě skutkového stavu dovodil spoluzavinění poškozeného v rozsahu 70 %. K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudek soudu I. stupně potvrdil. Žalovaná podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozsudek odvolacího soudu změnil tak, že žalobu zamítl. Oproti závěrům soudu prvního stupně a odvolacího soudu Nejvyšší soud shledal, že jednání poškozeného, který bez rozhlédnutí vstoupil zcela neočekávaně do cesty přijíždějícímu vozidlu, lze důvodně považovat za takové počínání, které bylo zcela a v plném rozsahu příčinou nešťastné události. Stěžovatelé se poté obrátili se stížností na Ústavní soud.

Ústavní soud dospěl k závěru, že je ústavní stížnost důvodná. Nejvyšší soud v právě projednávané věci zatížil své rozhodnutí nedostatkem předvídatelnosti a zasáhl tak do práva stěžovatelů na spravedlivý proces. Rozhodoval totiž bez nařízení ústního jednání a se značným časovým odstupem od rozhodování odvolacího soudu (více než dva roky), přičemž na základě nové interpretace skutkových zjištění zásadně změnil rozhodnutí, aniž by dal stěžovatelům možnost se k věci vyjádřit. Proto Ústavní soud zrušil rozsudek Nejvyššího soudu a vrátil mu věc k novému řízení.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4044/16 je dostupný PDF zde (254 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu