Německý velvyslanec v Brně

01.03.2012

Ústavní soud, Brno, 1. března 2012 (TZ 12/12)

Předseda Ústavního soudu přijal dnes

odpoledne velvyslance Spolkové republiky Německo Detlefa Lingemanna.

Velvyslanec, který nastoupil do úřadu před necelými šesti měsíci,

vyjádřil své potěšení z možnosti osobně se setkat s předsedou vrcholného

orgánu ochrany ústavnosti v naší zemi a předseda Ústavního soudu v

reakci na to zdůraznil, jak intenzivní a inspirující jsou vztahy českého

a německého ústavního soudu. Pavel Rychetský velvyslanci dále

představil základní koncepci a strukturu ústavního soudnictví v České

republice, stejně jako konkrétní působnost a kompetence Ústavního soudu

České republiky.

Detlef

Lingemann projevil živý zájem o východiska dělby moci v naší zemi a

úlohu Ústavního soudu v tomto procesu. Předseda Ústavního soudu mu proto

demonstroval na historickém vývoji po roce 1989 jednotlivé prvky a

instituty, které formovaly současnou podobu dělby moci v České republice

a které jsou výsledkem působení více společenských, právních a

politických faktorů. Velvyslanec pak přiblížil německý koncept státní

služby, který je poměrně efektivním a kvalitním způsobem, jak zajistit

kontinuitu výkonu veřejné moci bez výkyvů způsobených volebními změnami.

S tímto modelem se ztotožnil i Pavel Rychetský a vyjádřil současně svůj

respekt ke státoprávnímu uspořádání Spolkové republiky Německo, neboť –

jak sám uvedl – ze státoprávní plurality vzniká dialog a kompromis, což

nám po rozpadu federálního Československa trochu schází.

Německý velvyslanec v Brně

Vlastimil Göttinger, poradce pro zahraniční judikaturu a vztahy
 vlastimil.gottingerusoud..cz