Obvodní soud pro Prahu 5 napadl u ÚS snížení platů státním zástupcům o 4 % v roce 2010

29.03.2010

Ústavní soud obdržel tři návrhy od předsedy senátu Obvodního soudu

pro Prahu 5 dr. Michala Holuba na zrušení ustanovení čl. II zákona č.

419/2009 Sb., jímž byl do § 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a

některých náležitostech státních zástupců, vložen nový odstavec devátý,

který zní „Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat státního zástupce

96 % platu ...“.

 

Všechny tři návrhy vzešly z řízení

vedených před Obvodním soudem pro Prahu 5, v nichž se jednotliví státní

zástupci domáhají doplacení toho, oč v důsledku výše uvedeného zákona

přišli v platu vyplaceném za leden 2010.

 

Jednotlivé

návrhy obdržely spisové značky Pl. ÚS 17/10 (soudce zpravodaj dr. Ivana

Janů), Pl. ÚS 18/10 (soudce zpravodaj dr. Vladimír Kůrka) a Pl. ÚS 19/10

(soudce zpravodaj dr. Jiří Mucha).

 

Text návrhu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 je k dispozici zde .

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu