Plénum Ústavního soudu si atrahovalo rozhodování o ústavních stížnostech ve volebních věcech

30.11.2010

Brno, 30. listopadu 2010

Plénum Ústavního soudu na dnešním

pravidelném neveřejném zasedání přijalo rozhodnutí, jímž rozšířilo výčet

věcí, které si plénum Ústavního soudu atrahovalo k projednávání  v

patnáctičlenném plénu Ústavního soudu, o ústavní stížnosti proti

rozhodnutím správního soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti

hlasování nebo neplatnosti volby kandidáta (§ 90 soudního řádu

správního). Projednávání těchto ústavních stížností dosud spadalo do

působnosti jednotlivých tříčlenných senátů Ústavního soudu.

 

Plénum

postupovalo podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona o Ústavním soudu, podle

něhož v plénu Ústavní soud rozhoduje o dalších věcech podle čl. 87 odst.

1 Ústavy, pokud si to vyhradí.

 

Od 1. prosince 2010 tedy plénum rozhoduje i o ústavních stížnostech proti rozhodnutím správního soudu ve věci komunálních voleb.

 

Úplné znění rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem je k dispozici zde. Změna byla promítnuta do ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. h) rozhodnutí.