Plénum Ústavního soudu vzalo na vědomí nedávné rozsudky Evropského soudu pro lidská práva

04.05.2011

Brno, Ústavní soud, 4. května 2011 (TZ 28/11)

follow site

Plénum Ústavního soudu se na svém neveřejném jednání dne 3. května 2011 seznámilo s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Radmila Kysilková a Zdeněk Kysilka proti České republice ze dne 10. února 2011, Jaroslav Palšovič proti České republice ze dne 3. února 2011, Stanislav Hubka proti České republice ze dne 3. února 2011, 3A.CZ, s. r o. proti České republice ze dne 10. února 2011 a BENet Praha, spol. s r. o. proti České republice ze dne 24. února 2011. Plénum vzalo tyto rozsudky na vědomí s tím, že je zohlední ve svém rozhodování o ústavních stížnostech.   V uvedených rozsudcích se Evropský soud pro lidská práva zabýval otázkou kontradiktornosti řízení o ústavních stížnostech, konkrétně požadavkem zasílání vyjádření účastníka řízení k replice stěžovateli. Evropský soud pro lidská práva v některých z nich shledal porušení čl. 6 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod z důvodu, že stěžovateli nebylo zasláno k případné replice vyjádření jiného účastníka nebo vedlejšího účastníka řízení. follow link   source url Tomáš Langášek generální sekretář Ústavního soudu