Plné znění nálezu sp. zn. I. ÚS 3344/12

21.08.2013

Ústavní soud dnes veřejně vyhlásil svůj nález ve věci ústavní stížnosti, jejímž prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení rozhodnutí obecných soudů ve věci náhrady nákladů řízení při vymáhání televizních poplatků. Soudcem zpravodajem byl Vojen Güttler, nyní již emeritní soudce Ústavního soudu.

Plné znění nálezu je dostupné zde .

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu