Posouzení vzniku členství v družstvu ve světle práva na spravedlivý proces

17.01.2017

Ústavní soud, Brno, PV 1/2017

get link

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

enter

follow link Právní věta: Závěr zastávaný obecnými soudy o nezbytné účasti zájemce o členství v družstvu na jeho ustavující schůzi neměl oporu v normách obchodního zákoníku č. 513/1992 Sb., regulujících založení družstva, a pokud tuto podmínku soudy bezpodmínečně vyžadovaly, zasáhly do práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3701/15 je dostupný PDF zde (234 KB, PDF).