Pracovní jednání se Stálou komisí Senátu pro ochranu soukromí

19.09.2011

Ústavní soud, Brno, 19. září 2011 – TZ 41/11

Dnes odpoledne přijal předseda

Ústavního soudu delegaci Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí.

Delegaci vedla předsedkyně komise  Jana Juřenčáková, doprovázená

místopředou komise a předsedou Ústavně-právního výboru  Miroslavem

Antlem a senátory Pavlem Trpákem, Radkem Sušilem, Jiřím Čunkem a

Jaroslavem Doubravou. K senátorům se připojil rovněž Igor Němec,

předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.  Delegace se živě zajímala

především o aktuální judikaturu Ústavního soudu v oblasti ochrany

osobních údajů a o vývoj v této oblasti.

 

Pavel

Rychetský hosty seznámil se několika klíčovými nálezy, které přispěly k

ochraně soukromí a osobních údajů, a také zdůraznil, že Ústavní soud

nemůže v rámci své nezávislosti komentovat aktuální faktický a právní

vývoj ve společnosti, protože je možné, že o něm  bude muset v budoucnu

rozhodovat. Diskuse se proto zaměřila především na procesní aspekty

soudního řízení a principy řízení vedených před Ústavním soudem. Obě

strany se však v závěru jednání shodly, že je nutné vnímat ochranu

lidského soukromí jako jednu ze základních hodnot moderního právního

státu.


 

Vlastimil Göttinger

vlastimil.gottinger@usoud.cz