Předseda Ústavního soudu přijal slovenské poslance

08.11.2011

Ústavní soud, Brno, 8. listopadu 2011 (TZ 44/11)

Předseda Ústavního soudu Pavel

Rychetský  spolu s místopředsedkyní Eliškou Wagnerovou včera přijali

delegaci Ústavně-právního výboru Národní rady Slovenské republiky,

vedenou předsedou výboru Radoslavem Procházkou. Přijetí se dále

zúčastnila Edita Pfundtner, místopředsedkyně výboru a členové výboru

Ľubomír Petrák, Martin Poliačik a Anna Vitteková. Své slovenské kolegy

na Ústavní soud doprovodila Dagmar Zvěřinová a Miloš Malý, jakožto

místopředsedové Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České

republiky a Jiří Čunek, člen Ústavně-právního výboru.

 

Delegace

se živě zajímala o klíčová rozhodnutí Ústavního soudu při abstraktní

kontrole norem, která se týkala rovněž činnosti parlamentu. Předseda

Ústavního soudu označil za stěžejní problém v této oblasti protiústavní

mezery v právu, neboť Ústavní soud je pouze negativním zákonodárcem a

nemůže tzv. „tvořit právo“ ani oživovat zrušenou právní úpravu. Svým

hostům proto objasnil postupy a principy, kterými je Ústavní soud veden

při takto obtížném rozhodování, především pak využití interpretace a

aditivních výroků.

 

Radoslav

Procházka také otevřel téma samostatného přezkumu novel, které podle

české doktríny není přípustné. Zde mu pozici Ústavního soudu a jeho

doktrinální východiska objasnila místopředsedkyně Eliška Wagnerová,

která současně připomněla, že současná pozice není rigidní a že

v budoucnu  - jako výsledek další diskuse - může vzniknout prostor i pro

samostatné posuzování ústavnosti novel.

 

V samotném

závěru jednání vyzdvihly obě strany význam ústavního soudnictví

v moderním právním státě a nutnost vzájemné reflexe moci soudní a moci

zákonodárné.

Předseda Ústavního soudu přijal slovenské poslance

Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu Ústavního soudu

vlastimil.gottinger@usoud.cz