Předseda Ústavního soudu přijal velvyslance Ruské federace

11.03.2011

Ústavní soud, Brno, 11.března 2011 (TZ – 15/11)

Pan Sergej Borisovič Kiseljov, velvyslanec Ruské federace, přijel dne

10. března 2011 na oficiální návštěvu Jihomoravského kraje. Při této

příležitosti jej přijal také předseda Ústavního soudu, a to v doprovodu

dalších diplomatů Ruské federace a zástupců Krajského úřadu. Na úvod

setkání vyzdvihl Pavel Rychetský velmi dobrou spolupráci mezi ústavními

soudy České republiky a Ruské federace a přínos ruského Ústavního soudu

pro demokratizační proces a ochranu lidských práv. Následně představil

základní okruhy působnosti Ústavního soudu České republiky a seznámil

delegaci s jeho historií. Pan velvyslanec jeho slova pozorně vyslechl a

vyjádřil podporu další spolupráci obou soudů, které jsou -dle jeho slov –

váženými a nanejvýš důležitými institucemi, a proto budou jejich další

vzájemné kontakty přínosem pro obě strany.

Předseda Ústavního soudu přijal velvyslance Ruské federace