Předseda Ústavního soudu vystoupil na konferenci v Kišiněvu

06.03.2017

Ústavní soud, Brno, TZ 22/2017

V prvních březnových dnech se v moldavském Kišiněvu konala mezinárodní konference, kterou tamní Ústavní soud uspořádal společně s Benátskou komisí Rady Evropy na téma vývoje kontroly ústavnosti v evropských zemích.

Pavel Rychetský zde vystoupil s příspěvkem na téma nezávislosti ústavního soudnictví coby základního předpokladu jeho efektivity. Upozornil na skutečnost, že všechny soudy mají formálně či materiálně deklarované znaky nezávislosti, ale že nezávislost institucionální se odvíjí vždy od nezávislosti osobní. Na řadě příkladů z judikatury Ústavního soudu České republiky demonstroval, jak postupoval Ústavní soud, když byla v sázce nezávislost soudů.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu