Přehled ústních jednání pro 1. týden roku 2010

30.12.2009

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

 I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
6. 1. 2010 13:30
- 6. 1. 2010 14:00
Sp. zn.: I. ÚS 118/09
Soudce zpravodaj: Vojen Güttler
Navrhovatelé: Pavel Rambousek
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu

sp. zn. 3 Tdo 1199/2008 ze dne 24. září 2008, proti rozsudku Městského

soudu v Praze sp. zn. 7 To 70/2008 ze dne 19. března 2008 a proti

rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 3 T 58/2007 ze dne 16.

května 2007
(trestný čin stěžovatele)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatel

se ve své ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudků Obvodního soudu pro

Prahu 2 a Městského soudu v Praze a usnesení Nejvyššího soudu ČR,

protože je přesvědčen, že byla porušena jeho základní práva garantovaná

čl. 36. odst 1 a čl. 38 odst 2 Listiny, čl. 90 Ústavy a čl. 6 Úmluvy o

ochraně základních práv a svobod. Stěžovatel byl uznán vinným z napadení

veřejného činitele poté, co měl kopat do dveří policejního vozu a

následně se poprat s policistou ve službě. Byl odsouzen k trestu odnětí

svobody v trvání osmnácti měsíců. Podle stěžovatele došlo k porušení

jeho práva na obhajobu a na spravedlivý proces, neboť stěžovateli bylo

znemožněno vyjádřit se ke všem prováděným důkazům při soudním řízení.

Soud prvního stupně nevyhověl ani návrhu stěžovatele na výslech

nezaujatých svědků a vycházel pouze z výpovědí kolegů napadeného

policisty a soud druhého stupně uvedl, že o popisu celého děje není

žádných pochyb. Dle stěžovatele vede postup, který zvolil soud prvního

stupně a následně aproboval soud odvolací a soud dovolací v konečném

důsledku k tomu, že obhajoba stěžovatele je zkrácena na svém právu

zpochybnit validitu výslechu poškozeného a je jí de facto znemožněno ve

smyslu práv obviněného daných trestním řádem čelit důkazním prostředkům

obžaloby. Z tohoto důvodu není podle stěžovatele možné akceptovat závěry

soudů o ukončení dokazování.