Přehled ústních jednání pro 16. týden roku 2013

12.04.2013

http://torringtoncatholics.org/family-life-ministry.html V tomto týdnu se konají 2 jednání.

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 4. 2013 9:30 - 18. 4. 2013 10:00

Sp. zn.: IV. ÚS 235/11
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: Ing. Georgi Štilijanov
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 10. 11. 2010 sp. zn. 16 EXE 5532/2010
(ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 10. 11. 2010 sp. zn. 16 EXE 5532/2010)
I. poschodí, senátní místnost č. 151
 
Stěžovateli byla rozhodnutím soudu uložena povinnost platit měsíčně na výživu nezletilé dcery, a to vždy k 15. dni kalendářního měsíce. V únoru 2010 však tuto částku zaplatit o 4 dny později, přičemž již druhý den prodlení podala oprávněná návrh nařízení exekuce. O dva měsíce později vydal okresní soud usnesení o nařízení exekuce k vymožení (již uhrazené) pohledávky na výživném a na náklady exekuce. Pověřený exekutor vydal příkaz k úhradě nákladů exekuce, kterým určil náklady exekuce ve výši 7.800,- Kč a náklady oprávněné spojené s právním zastoupením ve výši 6.432,- Kč. Stěžovatel podal proti příkazu k úhradě nákladů exekuce námitky, které však Okresní soud Praha – západ napadeným usnesením zamítl. Stěžovatel uvádí, že exekutor byl pověřen provedením exekuce dva měsíce po uhrazení pohledávky a neexistoval žádný důvod ani pro nařízení exekuce, natož pro vymáhání uhrazené pohledávky. Rozhodnutím soudu byl dle svého přesvědčení stěžovatel zasažen na svém právu na spravedlivý proces a na právo vlastnit majetek.
 
 
 
III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
18. 4. 2013 9:45 - 18. 4. 2013 10:00

Sp. zn.: III. ÚS 2201/10
Soudce zpravodaj: Vladimír Kůrka
Navrhovatelé: Vladimír Dostál
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010 č. j. 25 Cdo 2337/2009-475, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2008 č. j. 8 Co 394/2008-444 a proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2008 č. j. 37 C 280/94-423
I. poschodí, senátní místnost č. 152
 
Stěžovatel byl v roce 1990 účastníkem dopravní nehody, a jak uvádí, byl mu nesprávným úředním postupem bývalé Městské správy SNB – Dopravního inspektorátu zadržen řidičský průkaz. Stěžovatel rovněž namítá nesprávný úřední postup, když vůči němu bylo údajně nezákonně zahájeno trestní stíháno pro trestný čin ublížení na zdraví. V řízení před soudem byl totiž stěžovatel v roce 1993 obžaloby zproštěn. Stěžovatel se proto marně domáhal vůči žalované, a to České republice - Ministerstvu spravedlnosti, zaplacení náhrady škody ve výši 653.333,- Kč. Žádným z napadených rozhodnutí stěžovateli nebylo vyhověno. Domáhá se proto ochrany svého práva na spravedlivý proces před Ústavním soudem a poukazuje především na to, že řízení před soudem prvního stupně trvalo 14 let.